ადმინისტრაციაბადრი მაისურაძე

თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი
 

ეკატერინე გელაშვილი

სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე

რუსუდან მაცაბერიძე

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

 

ამირან ანანიაშვილი

სადადგმო სამსახურის ხელმძღვანელი
amiran.ananiashvili@opera.ge

ნინო მუსერიძე

თეატრის მთავარი ადმინისტრატორი
nino.museridze@opera.ge
(+995 32) 2004452