ბალეტი > პრესა > ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზენიდერლანდების ცეკვის თეატრი თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე

ნიდერლანდების ცეკვის თეატრი თბილისის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალზე
​მაკა ლომიძე, Georgia Today 29 ივნისი, 2017

http://georgiatoday.ge/news/6905/Dutch-Dance-Company-Performs-at-Tbilisi-at-International-Ballet-Festival-