ალტი გულნაზ    ბერიძე
ნინო    გოგინაშვილი
იამზე     გურჩიანი
ნანა დათუნაშვილი     
ნატალია კიკნაძე    
რუსუდან კოტარია    
სოფიო მასხარაშვილი     
ია მუმლაძე    
ნატალია  პაიკიძე   
ტატიანა რეხვიაშვილი    
მაია  სახვაძე   
მზია  სახიაშვილი   
მანანა ჭუმბურიძე
თამარ ხალვაში    
ხათუნა ხოსიტაშვილი    
ქეთევან ჯანჯალია    
გვანცა ქაჯაია